Leusden,
10
mei
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Maatregelen Ben Pon Baan werpen vruchten af

In december vorig jaar hebben de bewoners van de Tabaksteeg een brief van ons ontvangen waarin we aangeven hoe we, samen met de gemeente en politie, de overlast van parkerende chauffeurs op de Ben Pon Baan tegengaan. Het lijkt ons goed om in deze eerste elektronische nieuwsbrief van 2017 nog even op deze problematiek in te gaan en de actuele situatie uiteen te zetten.

Even ter herinnering: alles draait om de komst van de nieuwe toegangsweg en ingang aan de Ben Pon Baan. Daartoe is al lang geleden in samenspraak met de gemeente Leusden besloten, met als doel de belasting voor de omliggende wijken te spreiden. De nieuwe toegangsweg en ingang maken het mogelijk de autotrailers langs de Tabaksteeg-kant van Pon te laten rijden, terwijl het goederenvervoer langs de Wildenburg-kant loopt. Voorheen liepen beide langs de wijk Wildenburg.

Geluidswerende maatregelen
Met de komst van de nieuwe toegangsweg en ingang is al bij de ontwikkeling van de wijk Tabaksteeg rekening gehouden. Op mogelijke overlast als gevolg van de activiteiten van Pon is geanticipeerd door extra geluidswerende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld de aanleg van een geluidswal tussen de Ben Pon Baan en de woningen in de Tabaksteeg om de geluiden van langsrijdend verkeer - o.a. ten behoeve van Pon - tegen te gaan. Daarnaast is er een geluidsscherm met gevarieerde hoogtes aangebracht tussen het spoor en de Ben Pon Baan om de geluiden vanaf het Pon-terrein tegen te gaan. Ook is de Ben Pon Baan 50 meter verder van de woningen aangelegd.

Maatregelen verkeersbelasting
Medio december 2016 is de nieuwe toegangspoort aan de Ben Pon Baan in gebruik genomen en direct na de ingebruikname was het er al erg druk. Dit vanwege de extra afleveringen van auto’s aan klanten in de decembermaand. We hebben daarop direct maatregelen getroffen als de inzet van verkeersregelaars, het verwijzen chauffeurs naar andere locaties en gebruik van opslagterreinen elders in het land.

Maatregelen ongewenst parkeren
De ingebruikname van de nieuwe toegangsweg en ingang leverde nog een probleem op: dat chauffeurs de voor hen nieuwe Ben Pon Baan gingen gebruiken als parkeerplek. Dit was ook aan de orde op andere locaties in de omgeving en we hebben daar al geruime tijd een beleid voor:

Pon verstrekt sinds een aantal jaren bonnen waarmee chauffeurs bij De Goudreinet in Barneveld gratis een maaltijd kunnen nuttigen en bovendien ter plekke in hun truck kunnen overnachten. Deze locatie is ook in het weekend geopend.

De betreffende transportbedrijven worden regelmatig gewezen op dit beleid, zodat de chauffeurs op de hoogte zouden moeten zijn.

Enkele jaren geleden zijn verruimde openingstijden ingevoerd. Chauffeurs kunnen nu van 05.00 uur tot 21.00 uur bij de Losplaats terecht om auto’s af te leveren en op te halen.

Heldere afspraken met gemeente en politie
Ondanks dit beleid is er - tot onze spijt - bij de Ben Pon Baan toch overlast ontstaan. We hebben daarop direct maatregelen getroffen en heldere afspraken met gemeente en politie gemaakt:

In de bocht van de Ben Pon Baan naar de nieuwe toegangspoort zijn door de gemeente blokken geplaatst, zodat daar niet meer geparkeerd kan worden.

Parkerende trailerchauffeurs worden voortaan door onze beveiliging en de BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) van de gemeente aangesproken en verzocht te vertrekken naar De Goudreinet in Barneveld.

De politie controleert ook strikter op andere, niet toegestane parkeerplaatsen in de gemeente Leusden.

Het doel was dat de problemen met deze maatregelen en de handhaving ervan - in nauwe samenwerking met gemeente en politie - tot het verleden zouden behoren.

Problematiek onder controle
Onlangs hebben we een gesprek met de gemeente Leusden gehad om de genomen maatregelen naar aanleiding van de klachten over chauffeurs te evalueren. Daarin kwamen we gezamenlijk tot de volgende bevindingen:

Het aantal chauffeurs dat we weg hebben moeten sturen van de Ben Pon Baan is sterk gedaald. Blijkbaar is men aan de nieuwe situatie gewend, want het komt nu gemiddeld nog maar eens per maand voor dat een chauffeur daar parkeert.

De politie heeft het afgelopen half jaar één klacht gekregen over gevaarlijke situaties op de Ben Pon Baan. Bij de hoek Ben Pon Baan / Anna Aleida Laan is door de gemeente een bord geplaatst om de aandacht te vestigen op de veranderingen. Bewoners van de Tabaksteeg moeten nog aan het gewijzigde voorrang wennen, maar de situatie is nu overzichtelijk (zie foto).

De conclusie is dat het leggen van de betonblokken in de bocht van de Ben Pon Baan effectief is geweest. Zowel wat het parkeren betreft, als de verkeerssituatie bij de hoek Ben Pon Baan / Anna Aleida Laan is de problematiek nu onder controle en verdere maatregelen zijn niet nodig.

Voor alle zekerheid brengen we toch nog even de procedure onder uw aandacht die we met onze beveiliger Securitas afgesproken hebben met betrekking tot overlast van parkerende chauffeurs op de Ben Pon Baan.

Mocht u overlast ondervinden van een chauffeur, dan kunt u het volgende doen:

  • Bel naar Securitas Dispatch op 040-2894128
  • Noem gebouwcode: AS129253
  • Geef aan de centralist door welke overlast u ondervindt en eventueel het kenteken van de vrachtwagen.
  • Securitas Dispatch zal vervolgens de surveillancedienst aansturen, die de chauffeur dan naar een alternatieve locatie verwijst.

Parkeerproblemen op andere locaties in Leusden
BOA’s zijn bereikbaar via gemeente@leusden.nl, tel. 14033
Meldkamer politie: 0900-8844 ‘Geen spoed, wel politie’