Leusden,
17
mei
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Wijziging bestemmingsplan voor geluidsdichte ruimte

Al jaren levert Pon voertuigen voor de inzet door speciale (overheids)diensten. Daarbij gaat het vooral om politieauto’s, brandweerwagens en ambulances, maar bijvoorbeeld ook auto’s voor Rijkswaterstaat. De meeste van die voertuigen voeren naast een lichtbalk met zwaailicht ook een sirene. En die sirenes moeten op goede werking worden getest; Pon gaat daar op de campus in Leusden een speciale geluidsdichte ruimte voor bouwen.

Het behoeft geen betoog dat de goede werking van sirenes op voertuigen die worden ingezet bij calamiteiten van levensbelang is. Vandaar ook dat daar strenge wettelijke eisen voor zijn. Om te zorgen dat ze daaraan voldoen, moeten de sirenes op de voertuigen stuk voor stuk uitvoerig worden getest. Pon heeft een speciale meetmethode ontwikkeld om dat te doen, zodanig dat er geen hinder voor de omgeving is en er toch een voor de wet correcte meting uitgevoerd kan worden.

Tot nu toe worden de betreffende geluidsmetingen op locaties in de omgeving van Leusden uitgevoerd. Voor 2018 had Pon daarvoor een ontheffing voor de Leusderheide en die is ook dit jaar nog van kracht. Maar daarna moet er een andere oplossing komen. Het mooiste zou een geluidsdichte ruimte op de eigen campus zijn, zodat ook de vele verplaatsingen van voertuigen niet meer nodig zijn.

Pon heeft daarom besloten specifiek voor dit doel een nieuw pand te laten bouwen. Dat zal worden gerealiseerd op het deel van de campus dat grenst aan de Klepelhoek, vlak bij de voormalige ingang van de Losplaats. Door de constructie van het pand en de dikte van de wanden zal het pand 100 procent geluiddicht zijn en dus niet tot overlast leiden.

Het betreffende stuk grond – grenzend aan bedrijventerrein Paardenmaat - heeft nog geen bouwbestemming. Dat betekent dat daarvoor een wijziging in het bestemmingsplan moet komen. De benodigde onderzoeken naar de wooneenheden in de buurt en de effecten hebben inmiddels plaatsgevonden en zodra alles daarna dat rond is, zal met de bouw worden gestart. De planning is dat het pand eind dit jaar in gebruik kan worden genomen.