Leusden,
12
juni
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Hoe zijn de Pon-vergunningen geregeld?

Als omwonende van de Leusdense Pon-terrein merkt u ongetwijfeld dagelijks iets van onze activiteiten. Niet vreemd, want er gebeurt veel op en rond ons terrein. Uiteraard proberen we daarbij overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is ook wat we hebben afgesproken met de gemeente Leusden, als onderdeel van de vergunningverlening. Waarmee we op een ongetwijfeld ook voor u interessant onderwerp komen: de vergunningen voor Pon in Leusden. Hoe is dat eigenlijk geregeld?

Actualisering bestemmingsplan
Op het moment werken we nog aan de hand van het huidige bestemmingsplan Leusden en Achterveld uit 2013, waarin de vergunningen uit het bestemmingsplan van 1990 zijn overgenomen. De wet- en regelgeving is sindsdien echter veranderd en er zijn inmiddels enkele zaken vergund die nog niet zijn verwerkt in het huidige bestemmingsplan. Daarom werken we nu samen met de gemeente Leusden aan de voorbereiding van een geactualiseerd bestemmingsplan voor het Pon-terrein.

Ruimte voor toekomstige activiteiten
Een belangrijke wijziging van het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het huidige is dat er rekening wordt gehouden met eventuele nieuwe activiteiten. Zoals u weet, hebben de activiteiten van Pon in Leusden hoofdzakelijk betrekking op de import en distributie van auto’s (plus aanvullende zaken als onderdelen, hulpstoffen en accessoires). De afgelopen jaren zijn die activiteiten echter veranderd en verruimd: er worden ook auto’s gerepareerd en omgebouwd, en daarnaast zijn er magazijnen, kantoren, een bedrijfsrestaurant, showrooms, wasplaatsen en een tankstation. Het nieuwe bestemmingsplan wordt zodanig ingericht dat al deze bedrijfsactiviteiten en eventuele vergelijkbare toekomstige activiteiten er goed in zijn verwerkt.

Duidelijke richtlijnen bouw en milieuOok wat betreft (nieuw)bouw en milieuhinder geeft het nieuwe bestemmingsplan richtlijnen. Zo kan er qua bebouwing nog maximaal zo’n 10% worden uitgebreid en mogen straks aan de randen van het Pon-terrein alleen bedrijfsactiviteiten met een lage milieubelasting plaatsvinden. Hier komt een goede toetsing van; omwonenden zullen met het nieuwe bestemmingsplan dan ook zeker niet meer hinder ondervinden.

Revisie milieuvergunning
Naast een nieuw bestemmingsplan komt er ook een revisie op onze bestaande milieuvergunning die stamt uit 2004. Alle wijzigingen die daarop sinds die tijd zijn ingediend komen daardoor weer samen in één document. En ook daarin wordt al meer rekening gehouden met toekomstige activiteiten.

Hoe nu verder
Pon dient op korte termijn bij de gemeente Leusden een officieel verzoek in tot wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente beslist vervolgens of zij medewerking wil verlenen aan het plan. Hierna wordt de formele ruimtelijke procedure opgestart. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Uiteraard stellen wij op tijd op de hoogte van de terinzagelegging. U kunt binnen deze termijn het ontwerp-bestemmingsplan inzien en eventueel uw reactie geven. Zo nodig wordt het ontwerp gewijzigd naar aanleiding van de zienswijzen. Het streven van Pon is dat het bestemmingsplan halverwege 2017 wordt vastgesteld.