16
november
2023
|
16:00
Europe/Amsterdam

Update Pon Campus: Waar wordt momenteel aan gewerkt op de campus in Leusden?

Meer groen
De hoveniers van Ginkel Groep voltooien momenteel groot onderhoud aan het groen op de campus. Rond het Spiegelhuis en de rotonde op de Zuiderinslag komen diverse nieuwe plantensoorten. Voor de kenner: dit zijn bijvoorbeeld de diepzwarte Pennisetum alopecuroides ‘Black Alvernee’, de Liriope muscari 'Big Blue' en de witte Geranium sanguineum ‘Album’. Mooie planten, die bovendien bijdragen aan een gevarieerder ecosysteem - vooral wat betreft insecten. In het voorjaar worden de resultaten zichtbaar.

Speciale opslagruimte
Na het verlenen van de vergunning is het werk gestart aan de nieuwe opslagruimte voor zogenaamde brandgevaarlijke vloeistoffen. Dit zijn bijvoorbeeld remvloeistof, koelvloeistof, versnellingsbakolie, motorolie en ruitensproeiervloeistof. Deze worden veilig opgeslagen tot de uitlevering aan dealerbedrijven of gebruik in de werkplaatsen op de campus.  

De nieuwe ruimte maakt gebruik van de nieuwste inzichten en nieuwste technieken, waarmee de veiligheid van onder meer de medewerkers verder wordt verbeterd. Volgens de planning van de diverse leveranciers zou het werk in het eerste kwartaal van 2024 afgerond moeten zijn.

Tijdelijke werkplaats 
Pon is van plan tijdelijk een autowerkplaats in te richten in het souterrain van het distributiecentrum op de campus. Op dezelfde plek was tot een aantal jaren geleden ook al een werkplaats in gebruik. De tijdelijke werkplaats is bedoeld om modernisering van een werkplaats elders op het terrein mogelijk te maken.

De tijdelijke werkplaats valt onder de bestaande omgevingsvergunning en ligt op een plek die geen geluidshinder of extra verkeershinder oplevert. De ruimte is reeds als werkplaats ingericht en zal voldoen aan alle actuele veiligheids- en milieuvoorwaarden. De aanvraag voor de milieuvergunning wordt binnenkort voorgelegd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). 

 Verbouwing Academy op schema
In mei van dit jaar is de verbouwing van de Pon Academy gestart. Het werk verloopt volgens plan. De uitbouw is al enige tijd voltooid. Momenteel wordt de indeling afgemaakt (plaatsen van tussenwanden, leggen van tegels) en worden elektra, klimaatsysteem en de overige installaties aangelegd.

In de laatste week van november volgt de bestrating. De bouwkundige oplevering staat voor 19 december in de agenda. Daarna worden de bouwkeet en borden verwijderd.

Direct na de jaarwisseling is de inrichting aan de beurt, denk aan het plaatsen van bruggen, stellingen en het meubilair. De eerste cursisten gaan in de laatste week van januari aan de slag in de nieuwe ruimtes. De Pon Academy verzorgt vakopleidingen en maatwerkprogramma’s voor medewerkers in Leusden en van dealers.