Leusden,
05
december
2018
|
14:52
Europe/Amsterdam

Meer duidelijkheid omwonenden tijdens inloopavond bestemmingsplan Pon

Op 18 oktober jongstleden was er een inloopavond voor buren van Pon’s Automobielhandel. Doel van de bijeenkomst, die plaatsvond in de showroom van de auto-importeur in Leusden, was van gedachten te wisselen over de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan voor de Leusdense Pon-campus. Daarnaast was er ruimte om bevindingen van buurtbewoners ten aanzien van de activiteiten van Pon op de campus te bespreken. Inmiddels zijn over een aantal van die zaken nieuwe ontwikkelingen te melden.

Bij de bijeenkomst - die in een prettige, open sfeer verliep - waren ruim 30 directe buren aanwezig, gedurende de hele of een deel van de tijd. Namens Pon gaven Mirjam de Wilde en Wim van Zomeren acte de présence. Aan de hand van concept-plattegronden verduidelijkten zij een en ander.

Op de plattegronden (concept A, B en C) was geschetst welke aanpassingen op de campus zich in de toekomst voor zouden kunnen doen. Als voorbeeld dus en niet gebaseerd op daadwerkelijke plannen. Het commentaar van de buurtbewoners betrof met name de eventuele uitbreiding van bedrijfsonderdelen, wat meer activiteiten en vervoer en daarmee ook meer fijnstof en overlast van geluid met zich mee zou brengen.

Daarnaast was men bezorgd over bouwhoogtes, nachtelijke verlichting (ook van reclameborden) en uitbreiding van gebouwen dicht bij de woonwijk.

Alle door de buurtbewoners naar voren gebrachte zaken zijn opgetekend en worden te zijner tijd meegewogen bij beslissingen over aanpassingen op de Leusdense Pon-campus.

Ten aanzien van een aantal zaken in het voorstel-bestemmingsplan heeft Pon inmiddels overigens al knopen doorgehakt. Het betreft de volgende punten:

 

1. Uitzicht/zone langs Zuiderinslag

In de impressies is op twee specifieke locaties mogelijke nieuwe bebouwing langs de Zuiderinslag ingetekend, te weten aan beide zijden van het Porsche-gebouw. De locatie ten noordwesten van het Porsche-gebouw heeft echter een relatief beperkte omvang, gelet op de beoogde ligging van het bouwvlak. Met het oog op de welstandsnota van de gemeente Leusden lijkt passende bebouwing hier ook niet zonder meer realiseerbaar.

Besluit

Omdat dit ook de voorkeur heeft van de omwonenden is inmiddels besloten de plek rechts van het Porsche-gebouw definitief als locatie voor mogelijke nieuwe bebouwing te laten vervallen.

2. Nieuwe bebouwing nabij Hamersveldseweg 128

In de impressies is hier geen nieuwe bebouwing ingetekend, maar in het beoogde bestemmingsplan zijn hier bouwmogelijkheden tot een hoogte van 9 meter opgenomen. Overigens is ten zuiden van de locatie op grond van het huidige bestemmingsplan al deels bebouwing tot een hoogte van 9 meter toegestaan. Het nieuwe bestemmingsplan maakt in theorie echter aan drie zijden van de locatie bebouwing mogelijk.

Besluit

Mede conform de voorkeur van de omwonenden worden beide adviezen opgevolgd: de groenstrook rondom de locatie wordt gehandhaafd en er wordt een strook opgenomen waar een lagere, beperkte bouwhoogte mogelijk is.

 

Tot zover de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan. Daarnaast zijn intussen ook al concrete maatregelen genomen op de zaken waar aanwezigen bij de bijeenkomst momenteel tegenaan lopen ten aanzien van de activiteiten van Pon. Daarbij gaat het om de volgende punten:

Klacht

Buurtbewoners hebben last van vrachtwagens die - vooral 's avonds en ’s nachts - moeten stoppen voor het toegangshek op de Zuiderinslag. Chauffeurs moeten afremmen, stoppen en weer optrekken, en sommigen staan zelfs te claxonneren. Is het mogelijk een hek te plaatsen dat automatisch opent als er een vrachtwagen komt aanrijden?

Maatregel(en)

Een hek dat automatisch opent is vanwege de veiligheid en verzekeringstechnisch niet mogelijk. Er moet toegangscontrole zijn.

Alle chauffeurs van Koopman Cargo, onze transporteur, hebben een schrijven over de kwestie ontvangen. Daarnaast wordt ze de komende tijd mondeling te verstaan gegeven niet te claxonneren voor het hek en op de Pon-campus zelf. Tot slot hangt hierover sinds kort een bordmededeling bij de chauffeursingang van Pon Logistics.

 

Klacht

Op de Losplaats schijnt een lamp onnodig richting de woningen aan de Pelmolenhof.

Maatregel(en)

De lamp is inmiddels van richting gedraaid.

 

Klacht

Spotjes in de showroom bij Porsche schijnen de hele avond/nacht richting de huiskamers van woningen aan de Pelmolenhof. Daarnaast staan de tv-schermen in de showroom af en toe de hele nacht/avond aan.

Maatregel(en)

Er is een ronde door de showroom gelopen en diverse spots die direct naar buiten schenen, zijn gedraaid. Mochten er onverhoopt toch nog spots naar buiten schijnen en voor overlast zorgen, horen wij dit graag. Hier staan onze contactgegevens. Wat betreft de tv-schermen: deze worden normaal gesproken tijdens de afsluitronde altijd uitgezet; dat is de regel. Wellicht is dat een paar keer niet gebeurd.

 

Klacht

Airco-unit op het Porsche-pand maakt teveel lawaai.

Maatregel(en)

Pon Facilities, verantwoordelijk voor het terrein, checkt dit en kijkt of het geluidsniveau kan worden aangepast.

 

Klacht

Er is regelmatig geluidshinder op de Zuiderinslag door auto’s van klanten en personeel. Ook wordt er, met name door klanten van Pon Luxury Cars, af en toe erg hard gereden, waarbij veel geluid wordt geproduceerd.

Maatregel(en)

Via een regelmatig terugkerend bericht op het intranet van Pon Automotive worden medewerkers gewezen op hun verantwoordelijkheid in deze. Ook verzoekt Pon Luxury Cars klanten/bezoekers het gaspedaal aangepast aan de omgeving te bedienen.

Daarnaast wordt bijvoorbeeld bij grote(re) promotionele activiteiten gebruikgemaakt van de ingang van de campus aan de Klepelhoek i.p.v. die aan de Zuiderinslag.