Leusden,
23
november
2017
|
15:55
Europe/Amsterdam

Nieuwe communicatie-opzet omwonenden

Het liet even op zich wachten, maar hier is hij dan: het tweede digitale nieuwsbericht dit jaar vanuit de Pon-campus Leusden. Een kort bericht in dit geval en dat heeft een reden: we gaan over op een nieuwe formule voor de nieuwsvoorziening naar de omwonenden van de campus. In het vervolg is al het nieuws te vinden op een website die we speciaal daarvoor hebben ontwikkeld (dit is ook deels de reden voor het late verschijnen van dit nieuwsbericht).

Op deze website - www.autocampusleusden.nl - verzamelen we in het vervolg alle berichten die we via het digitale nieuwsbericht naar onze buurtbewoners doen uitgaan. Daarnaast nemen we een agenda op met daarop de activiteiten die de komende twee à drie maanden op onze campus plaatsvinden waar u als omwonende mogelijk iets van kunt merken.

De nieuwe website is gevuld met de berichten die we sinds vorig jaar aan de omwonenden van de Pon-campus Leusden hebben gestuurd. Daar zal begin december al een eerste nieuw bericht aan worden toegevoegd: over het nieuwe bestemmingsplan voor Pon, dat momenteel in nauwe samenwerking met de Gemeente Leusden ontwikkeld wordt. We zetten daarin de uitgangspunten en voorgenomen afspraken met de gemeente voor u op een rij en daarnaast geven we aan de hand van enkele schetsen aan wat een en ander in de praktijk kan betekenen. Het nieuwe bestemmingsplan geldt voor een periode van tien jaar, dus ook voor u als onze buurman/buurvrouw is het van belang er kennis van te nemen.

De planning is om twee weken na dit nieuwsbericht ook een fysieke brief naar de overige inwoners van de wijken Wildenburg en Tabaksteeg te sturen. Zodat zij eveneens op de hoogte zijn van het bestaan van de nieuwe website. Weer twee weken later, medio december, volgt dan het digitale nieuwsbericht over het bestemmingsplan, dat dan meteen ook op de nieuwe website te vinden is. Deze werkwijze - digitaal nieuwsbericht én plaatsing op www.autocampusleusden.nl - zullen wij in de toekomst blijven hanteren.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de nieuwe opzet van de communicatie naar onze buurtbewoners. Zoals we aangaven, u hoort snel weer van ons.