Leusden,
24
mei
2018
|
16:27
Europe/Amsterdam

Met Groengas en zonnepanelen een energieneutrale Pon-campus

Een van de pijlers binnen de huidige strategie van Pon’s Automobielhandel is Duurzaamheid. In dat kader hebben we als bedrijf enkele jaren terug de ambitie uitgesproken om CO2-neutraal te worden. Een onderdeel daarvan is het streven om als campus energieneutraal te zijn (dat ben je als je alleen energie uit duurzame bronnen gebruikt). Met de start van het verstoken van Groengas in plaats van aardgas is dat doel nu behaald.

Om te bepalen welke CO2-uitstoot een energiebron met zich meebrengt, zouden eigenlijk alle factoren meegerekend moeten worden. Ook bijvoorbeeld de productie van de installaties die nodig zijn om die energie op te wekken en door te geven. Toch gebeurt dat niet altijd. Zo hebben overheden besloten om bij het bepalen van de CO2-uitstoot van het gebruik van groene stroom afkomstig van windmolens de bouw van die molens zelf niet mee te rekenen. Dat betekent dus dat de CO2-uitstoot van windstroom altijd nul is.

Bij Groengas is dat niet het geval: daarbij wordt ook de CO2-uitstoot meegerekend die de productie met zich meebrengt. Desondanks levert het gebruik ervan toch een aanzienlijk lagere belasting voor het milieu op: een derde minder CO2-uitstoot ten opzichte van aardgas.

Op de Pon-campus in Leusden wordt al jaren gebruik gemaakt van groene Hollandse Windstroom. Daar gaat in de loop van dit jaar de energie bijkomen die opgewekt wordt met de negenduizend zonnepanelen die momenteel op de daken van een aantal gebouwen op de campus worden aangebracht. Het grootste oppervlak staat op het magazijn van Pon Logistics. De werkzaamheden zijn nu in volle gang.

Zoals gezegd wordt sinds 1 januari Groengas verstookt en geen aardgas meer. Het GroenGas dat ingekocht wordt, is gemaakt door het vergisten van afval en levert voor de campus Leusden op jaarbasis 252 ton minder CO2-uitstoot op.

Beide maatregelen - Groengas en zonnepanelen - zorgen er samen voor dat de Pon-campus Leusden energieneutraal is.