Leusden,
15
april
2020
|
14:00
Europe/Amsterdam

Bestemmingsplan Pon-campus: belangrijke data

Pon heeft een flexibele milieuvergunning. Het huidige bestemmingsplan biedt echter nauwelijks flexibiliteit. Op dit moment moet Pon namelijk bij een uitbreiding of wijziging van bedrijfsvoering of verbouwing afwijken van het bestaande bestemmingsplan. Hierdoor kan het bedrijf moeilijk snel inspelen op veranderingen op de markt. Daarom heeft Pon de gemeente Leusden gevraagd het bestemmingsplan te actualiseren. De nieuwe regels zorgen voor meer flexibiliteit én beschermen de belangen van de omwonenden.

Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure te starten door het nieuwe ontwerpbestemmingsplan sinds 12 maart zes weken online en fysiek in het gemeentehuis ter inzage te leggen voor zienswijzen. Omwonenden kunnen tot 22 april bezwaar maken. Nu staat gepland dat op 23 april vertegenwoordigers van Pon bij de gemeenteraad zijn om het plan toe te lichten. Op 18 juni verzorgt de gemeente een informatiesessie met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in juli een besluit. Het is op dit moment niet duidelijk welke wijzigingen de COVID-19 maatregelen tot gevolg hebben op deze planning.

Kijk voor meer informatie op www.leusden.nl en eerdere berichten op de website van Autocampus Leusden.