14
juli
2020
|
16:13
Europe/Amsterdam

Door flexibiliteit slagvaardig

Het credo van Pon is: We move you to a better world. Met die belofte én met unieke producten, diensten en oplossingen laten we als bedrijf zien dat goed, innovatief ondernemerschap en zorg voor mens en milieu hand in hand gaan. Om daar effectief invulling aan te geven is een flexibel bestemmingsplan een voorwaarde. Tijdens een informatieavond op donderdag 17 september a.s. bij de Gemeente Leusden zijn ook omwonenden in de gelegenheid vragen te stellen over het plan en de aanvraag door Pon.

Als familiebedrijf met een langetermijnvisie investeert Pon continu in nieuwe, duurzame mobiliteitsoplossingen en technische innovaties. Hierbij hoort een aanpak die teruggaat tot de roots van het bedrijf: no-nonsense, doordacht, maar toch pragmatisch met als doel ideeën zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. Dat betekent dat er snel en flexibel op ontwikkelingen moeten kunnen worden gereageerd en ingespeeld. Daar hoort de bestaande flexibele milieuvergunning bij, maar ook een flexibel bestemmingsplan. 

Dat flexibele bestemmingsplan is al enige tijd in de maak. Er waren vanuit de gemeente diverse ontwikkelingen en samen met LBP Sight, advies-en ingenieursbureau in bouw, ruimte en milieu, is een aantal stappen gezet.

Op 22 februari 1990 is bestemmingsplan ‘Paardenmaat’ door de gemeenteraad van Leusden vastgesteld. De beheersverordening ‘Paardenmaat-Zuid en Leusden-West’ uit 2013 en het bestemmingsplan ‘Leusden-Zuid’ uit 2017 hebben dit plan weliswaar op onderdelen gewijzigd, maar het bestemmingsplan uit 1990 is tot op de dag van vandaag grotendeels nog van toepassing.

In 2004 presenteerde Pon een langeretermijnvisie op de invulling van het Leusdense bedrijfsterrein. In de loop der jaren is deze visie overeind gebleven: er wordt vastgehouden vast aan een parkzone met langs het water en in het groen representatieve gebouwen onder architectuur, wat een rustige en natuurlijke uitstraling geeft. Daarachter een industriële zone waar de beschikbare ruimte vooral voor functioneel gebruik wordt benut.

In 2004 ging de ‘oude Hinderwetvergunning’ over naar een milieuvergunning. Daarna zijn diverse aanvullende en revisievergunningen aangevraagd.

In 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwe ontsluiting van het opslagterrein van de auto’s. 

In 2016 heeft Pon een principeverzoek bij de Gemeente Leusden ingediend voor een vernieuwd bestemmingsplan. Begin 2017 besliste de gemeente, onder voorwaarden, positief op dit verzoek.

In 2017 is een revisievergunning verleend voor de gehele inrichting van de Pon-campus in Leusden. Daarmee was de vergunning weer actueel en overzichtelijk. Voor Pon reden om zich te richten op de nu voorliggende actualisatie van het bestemmingsplan.

Zoals aangegeven stelt de Gemeente Leusden voorwaarden aan het toekennen van zo’n vernieuwd bestemmingsplan. Eén van die voorwaarden betreft het informeren van de omwonenden. In samenspraak met de Gemeente is destijds afgesproken hoe hier op de beste manier invulling aan kon worden gegeven. Gekozen is voor nieuwsbrieven en deze newsroom, een website waar relevante informatie, nieuws en ontwikkelingen inzake vergunningen, bestemmingsplan, promotionele activiteiten en dergelijke zijn terug te vinden. Inmiddels worden de nieuwsberichten naar ruim 400 e-mailadressen gestuurd.

Daarnaast is op 18 oktober 2018 in samenspraak met de Gemeente een informatieavond georganiseerd voor direct omwonenden aan de Pelmolenhof, de Zaagmolenhof en een deel van de Hamersveldseweg. Die avond konden de ruim 30 aanwezige bezoekers aan de hand van blow-ups van de scenario-schetsen hun mening geven. Op basis van deze inzichten zijn verschillende aanpassingen aangebracht in het bestemmingsplan, onder andere het laten vervallen van de mogelijkheid tot nieuwe bebouwing bij Porsche en de groenstrook, maar ook ten aanzien van de toename van het verkeer en de parkeerbehoefte. Eind januari 2019 is hierover via de reguliere nieuwsbrief aan de omwonenden een terugkoppeling gegeven. Op 15 april 2020 zijn vervolgens de belangrijke data omtrent de procedure nog eens onder de aandacht gebracht.

Op donderdag 17 september a.s. vindt bij de Gemeente Leusden een informatieavond plaats. Ook als omwonende van de Pon-campus bent u daarbij van harte welkom.